Tematy prac kontrolnych OM

PDFDrukujEmail

Prace kontrolne  II semestr

anatomia:

temat I:

Budowa i czynność ludzkiego oka. Wybrane  wady i schorzenia narządu wzroku

Temat II:

Budowa i czynność ucha. Wybrane  wady i schorzenia narządu słuchu

zdrowie publiczne:

Temat I :

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebespieczne wystepujące w procesie pracy. Choroby zawodowe . Badania profilaktyczne. Czynniki szkodliwe w pracy opiekuna medycznego.

Temat II:

Przepisy ochrony przeciwpożarowej. Sposoby alarmowania, instrukcja postępowania, oznakowania i rozmieszczenia sprzetu gasniczego.

opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 

temat I:

Zapobieganie zakożeniom wewnątrzszpitalnym.

Postępowanie z odpadami medycznymi.

temat II:

Cukrzyca- etiologia, objawy, powikłania. Dieta cukrzycowa.